Silke Bermond

Sachbearbeitung Recht / Controlling

Telefon: 06151 / 66 90 231
Telefax: 06151 / 66 90 212

E-Mail: silke.bermond.zb@ekhn-net.de

Gisela Biehl

Sachbearbeitung Seminarverwaltung

Telefon: 06151 / 66 90 230
Telefax: 06151 / 66 90 212

E-Mail: gisela.biehl.zb@ekhn-net.de

Sabine Drieß

Sachbearbeitung Außenstelle Wiesbaden

Tel.: 0611/ 141049-20
Fax: 0611/ 18172187

E-Mail: sabine.driess.zb@ekhn-net.de

Anke Gärtner

Sachbearbeitung
Außenstelle Dekanat Gießen

Tel.: 0641/ 30020-172
Fax: 0641/ 30020-490

E-Mail: anke.gaertner@ekhn-kv.de

Nina Krichbaum

Sachbearbeitung Kinderschutz
und Gemeindeübergreifende Trägerschaften (GüT)
Telefon: 06151 / 66 90 227
Telefax: 06151 / 66 90 212
E-Mail: nina.krichbaum.zb@ekhn-net.de

Therese Leich

Sachbearbeitung Sollstellen

Telefon: 06151 / 66 90 228
Telefax: 06151 / 66 90 212

E-Mail:therese.leich.zb@ekhn-net.de

Monika Liebig

Sachbearbeitung Sollstellen

Telefon: 06151 / 66 90 211
Telefax: 06151 / 66 90 212

E-Mail:monika.liebig.zb@ekhn-net.de

Julia Löwel

Sachbearbeitung Sollstellen

Telefon: 06151/ 6690-225
Telefax: 06151/ 6690-212

E-Mail: julia.loewel.zb@ekhn-net.de

Johannes Loos

Sachbearbeitung Außenstelle Wiesbaden

Telefon: 0611/ 14 10 49 20
Telefax: 0611/ 18 17 21 87

E-Mail: johannes.loos.zb@ekhn-net.de

Marita Weygandt

Sachbearbeitung Finanzen

Telefon: 06151/ 66 90 220
Telefax: 06151/ 66 90 212

E-Mail: marita.weygandt.zb@ekhn-net.de

Ivana Zimmermann

Sachbearbeitung Arbeit mit Flüchtlingen

Telefon: 06151/ 66 90 222
Telefax: 06151/ 66 90 212

E-Mail: ivana.zimmermann.zb@ekhn-net.de